Agenda escolar

Localització Quan Resum Descripció
EMME 9 de Març de 2020 – 14 de Març de 2020 Setmana d'avaluacions 2n trimestre (EMME) Setmana d'avaluacions
EMME 18 de Març de 2020 a les 16:00 – 17:00 Festiu local(falles) (EMME) Festiu local (EMME)
EMME 19 de Març de 2020 Falles (Sant Josep) (EMME) Festiu (EMME)
EMME 20 de Març de 2020 a les 16:00 – 17:00 Festiu local (falles) Festiu local (EMME)
EMME 24 de Març de 2020 a les 21:30 – 23:00 Claustre 2n trimestre (EMME) Claustre Professors/res
EMME 9 d'Abril de 2020 – 20 d'Abril de 2020 Vacances de Pasqua (EMME) Vacances de Pasqua
EMME 1 de Mai de 2020 Festiu Dia del Treball Festiu (EMME)
EMME 8 de Juny de 2020 – 13 de Juny de 2020 Setmana d'avaluacions 3r trimestre (EMME) Setmana d'avaluacions finals
EMME 16 de Juny de 2020 a les 21:00 – 22:30 Claustre 3r trimestre (EMME) Claustre professors/res
EMME 19 de Juny de 2020 Finalitzen de les classes (EMME) Finalitzen de les classes 2019/20
Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close