Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Canal de difusió i comunicació

Estimats alumnes, pares, mares i/o tutors,

A l’Escola de Música Miguel Esparza de la Llosa de Ranes, utilitzarem un canal  de l’app “telegram”, disponible per a tots els dispositius, per a comunicar-nos amb vosaltres.

Canal de difusió i comunicació de l’EMME per als alumnes i pares

No es tracta de cap grup on els seguidors puguen interactuar, si no que es d’una sola direcció, la informació es publica al mur i l’usuari rep la notificació per a la seua consulta.

Tant sols cal descarregar l’app de manera gratuita des de GOOGLE PLAY o des de APP STORE

Una volta instal·lada al vostre telèfon, en comptes de buscar un contacte o nº de telèfon, li direm que volem buscar “emmiguelesparza”, que és el nom que rep el nostre canal de difusió d’informació. I per últim donar-li a seguir o unirse.

També podeu realitzar la descarrega per a qualsevol dispositiu i sistema operatiu des d’ací…

https://telegram.org