Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Normativa

REGULACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A LA BANDA I DE LA PROVA DE NIVELL

Regulació de la prova d’accés a la Banda
Regulació de la prova de nivell de 2n de les ensenyances professionals

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA 

Regulació Ensenyances en música – Comunitat Valenciana
Normativa Ensenyances Elementals
Normativa Ensenyances Professionals
Equivalències