Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Xarxa d’escoles de música

La xarxa d’escoles de música de la FSMCV està conformada per uns 600 centres educatius amb distintes tipologies segons el seu plantejament: antigues escoles d’educands, escoles de música, centres reconeguts i fins i tot un centre integrat.