Xarxa d’escoles de música

La xarxa d’escoles de música de la FSMCV està conformada per uns 600 centres educatius amb distintes tipologies segons el seu plantejament: antigues escoles d’educands, escoles de música, centres reconeguts i fins i tot un centre integrat.

Create your website with WordPress.com
Per començar
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close