Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Atenció als pares

L’horari d’atenció a pares, mares i/o tutors/res per part de direcció serà els divendres de 17:30 a 19:00h.

Per a concertar una cita amb direcció tant sols cal omplir el següent formulari i en breu serà confirmada.