Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Estudis que es poden realitzar a l’EMME

PLA D’ESTUDIS

CICLE INICIAL
(de 4 a 7 anys)
MÚSICA I MOVIMENT 1º

MÚSICA I MOVIMENT 2º 

MÚSICA I MOVIMENT 3º
ENSENYANCES ELEMENTALS
(a partir de 8 anys)
1º – 2º – 3º -4º
ENSENYANCES PROFESSIONALS1º – 2º
ESTUDIS LLIURESESPECIALITATS INSTRUMENTALS
ESCOLA D’ADULTSSENSE CONEIXEMENTS MUSICALS PREVIS

AMB CONEIXEMENTS MUSICALS PREVIS

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

VENT-FUSTAOBOÈ

FLAUTA TRAVESSERA

CLARINET 

SAXO 

FAGOT
VENT – METALLTROMPETA

TROMPA

TROMBÓ

BOMBARDÍ 

TUBA
PIANO
PERCUSSIÓ
GUITARRA
INSTRUMENTS TRADICIONALSDOLÇAINA

ASSIGNATURES DE GRUP

LLENGUATGE MUSICAL
COR
BANDA INFANTIL
BANDA JOVE